dinsdag 5 januari 2016

Psalm 23: de H*R* is mijn herder.

Wil je de reis door het brein van de kinderen van god blijven volgen, vul je e-mailadres dan hiernaast (rechts) in. Je krijgt daarna een mailtje waarmee je je aanvraag kunt bevestigen.

De HEER is mijn herder Stille Tijd


Toen Piet Warmenhoven zich in Leeuwarden West kwam melden, bracht hij niet alleen een Westers accent mee, maar ook de “Navigators”. Als betrokken orthodox synodaal gereformeerde jongen, secretaris van de Gereformeerde Jongemannen Vereniging “Gemme van Burmania” leek het me goed toe om daar eens in mee te draaien. Het zou hier gaan om praktische en toegepaste Bijbelstudie. In mijn puberale geest ging het toch al niet echt goed in de kerk, teveel oppervlakkigheid. Geloof moest toch wel wat dieper kunnen gaan. Ik schreef korte gedichten, zoals

Kerst, dat is de pijn van horend doof

en bovendien

vanwege het licht het Licht niet zien.

Via de Navigator bijbelstudiegroep en volgende Navigator conferenties op Woudschoten, kon ik mijn kind-van-godschap bevestigd krijgen. Ik moest daartoe nog wel even Jezus (voor de zekerheid) in mijn hart vragen, maar dat was snel gedaan. Daarna kon ik gaan groeien om steeds meer op Hem te lijken.   Een belangrijk ingrediënt was daarbij de “Stille Tijd”. Daarvoor had je, het liefst ’s ochtends, een tijd met God nodig. (“Gemeenschap” met God, heette dat in het jargon, een term waar ik nooit goed aan heb kunnen wennen). Het ging daarbij om het lezen en overdenken van een stukje uit de Bijbel, God danken, Hem prijzen en lopende zaken met hem doornemen (o.a. voorbede = bidden voor anderen).

Psalm 23 is een favoriet voor zo’n sessie. Je leest dan eerst het hele stuk en gaat er dan stukje voor stukje doorheen (vertaling NBG):

1. De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;

Tekst                                            Overdenking

De             
Hij is DE Heer, niet zomaar een heer, maar de enige echte.
Here (=Heer)
Hij is de Heer, hij is de baas, heeft de touwtjes in houden. Bij Hem ben ik veilig, aan Hem kan ik me toevertrouwen.

is
Hij Is , was er niet alleen maar in het verleden, maar IS er ook  nu.  En IS er  ook in de toekomst.

mijn
En deze geweldige almachtige God is MIJN herder, heel persoonlijk ook van mij. Hij kent ook mij van binnenuit, ik ben ook Zijn oogappel en Hij heeft een plan voor mijn leven.

herder
Een Herder leidt, zorgt voor de schapen ook als er één afdwaalt. "Jezus, ik dank U dat U ook mij terughaalde ieder keer dat ik van u af dreigde te dwalen."En dan kan het zijn dat ik wat afdwaalde en mijn gedachten terug gingen naar een gesprek met Jehovagetuigen over de naam van God, die hier telkens als HERE vertaald wordt.  JEHOVA zeggen zij (en veel christenen), maar daar heeft hun stichter, Charles Taze Russell,  zich toch aardig in vergist. Het zou zoiets als  JAHWEH / JAHVEH geweest kunnen zijn. Jehova is gebaseerd op het niet goed begrijpen hoe er met die naam om werd gegaan in het Jodendom. Het Hebreeuwse schrift kende geen klinkers.  De naam werd (aan het Nederlands aangepast), geschreven als JHVH. Maar omdat hij niet uitgesproken mocht worden, vervingen de voorlezers het door ADONAY , wat “Heer” betekent. . Toen het Hebreeuws als taal uit het gebruik verdween en door het Aramees werd vervangen, voegden geleerden klinkertekens toe aan de woorden om de uitspraak niet kwijt te raken. Aan JHVH voegden ze echter de klinkers van aDoNaY toe, zodat je het volgende kreeg:  
J a H o V a H. Daar die laatste H niet uitgesproken wordt kon hij ook wel weggelaten worden en een ”a” zonder klemtoon wordt als “e” uitgesproken, zo dus Jehova.
De rode tekens geven klinkers aan.
 Dat soort afdwalingen zij niet echt de bedoeling en ik moet me weer richten op wat de Heer tot me te zeggen heeft.
2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
3 Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naams wil.

Ik laat dat op me indringen. Rust en verkwikking is iets wat ik goed kan gebruiken en leiding.. Welke weg moet ik gaan, wat is Uw plan met mijn leven?
Het was niet lang na deze vraag dat ik een programma op TransWorld Radio hoorde dat me erg aansprak. Het ging over al die duizenden volkeren die nog geen Bijbel hadden in hun eigen taal. Zou dat Zijn weg voor mij kunnen zijn?

4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.


Een echt dal van diepe duisternis had ik nog niet gekend, maar wat wilde ik ook graag nergens kwaad vrezen in de wetenschap dat zijn herdersstok en –staf mij zouden steunen.

Dat lukte zeker niet altijd. Wat ik me nog pijnlijk herinner is dat ik een jongere medegelovige had overgehaald om met mij op de Nieuwstad in Leeuwarden mensen te gaan aanspreken voor een enquête over geloof, in de hoop uiteraard hen over Jezus te kunnen vertellen. We hebben daar wel een uur rond gehangen, maar konden nooit het lef op brengen om iemand aan te spreken. God kan dat soort avonturen toch maar beter aan natuurlijke lefgozers overlaten.

 5 Gij richt voor mij een dis aan
voor de ogen van wie mij benauwen;
Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

Als zendeling in de jaren zeventig was je nog van God afhankelijk. Hij zou voor de benodigde financiën moeten zorgen, daar ging je niet om bedelen. En het kwam ook eigenlijk altijd wel goed, hoewel ik me een overvloeiende beker ook niet kan herinneren. Wel het zoeken in huis naar verdwaalde centen om toch nog voor die dag iets eetbaars te kunnen kopen. Niet dat ik God daar toen de schuld van gaf, het was ook wel een geloofsavontuur. (Dat is wel veranderd, nu vliegen de acceptgirokaarten je om de oren en werden we tot mijn grote verbazing zelfs nog eens gebeld door onze eigen ex Wycliffe Bijbelvertalers Zending met een verzoek om financiële steun!)

6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des Heren verblijven
tot in lengte van dagen.
Nou, daar gaat het uiteindelijk om, heil en goedertierenheid. Dat te voelen en in Zijn aanwezigheid te zijn, je leven lang en ook daarna nog. Wat wil je nog meer?

Pas later leerde ik dat er in het Hebreeuws hier in die eerste regel geen lidwoord, zoals DE gebruikt wordt en ook staat er geen IS in het Hebreeuws. Wat er staat is zoiets: “Jhwh herder-mijn” , wat werd vertaald als “DE heer IS mijn herder.” Daar is niks mis mee, maar ik had me in mijn devotie wel op woorden van goddelijke schijn gebaseerd en begon me ook heel langzaamaan te realiseren dat ik liever niet tot in lengte van dagen in een schijnwerkelijkheid wilde leven.

Een Christelijke draai.

Met een beetje fantasie kun je dus aan deze psalm heel mooi een christelijke draai geven en God danken voor die overvloeiende beker, dat heil en die goedertierenheid die je je hele leven zullen volgen. En ook als het niet voorspoedig gaat, kun je erop rekenen dat Hij naast je blijft staan en je erdoor zal helpen. Helaas gaat het gelovigen duidelijk niet voorspoediger dan ongelovigen en God laat hierbij dan ook wel een hele mooie kans liggen om zichzelf te bewijzen.

Ik zou zo’n sessie kunnen beëindigen met het zingen van een verchristelijkte versie van deze Psalm. Let er bijvoorbeeld op dat de Herder in dit lied je niet alleen voorgaat met zijn stok en staf, maar ook met het KRUIS.


The King of Love My Shepherd Is

 By: Henry W. Baker

The King of love my shepherd is,
 Whose goodness faileth never;
 I nothing lack if I am his
 And he is mine forever.

Where streams of living water flow,
My ransomed soul he leadeth
And, where the verdant pastures grow,
With food celestial feedeth.
Eigen intermezzo van I am They
Perverse and foolish oft I strayed,
But yet in love he sought me
And on his shoulder gently laid
And home rejoicing brought me.
In death’s dark vale I fear no ill
With thee, dear Lord, beside me,
Thy rod and staff my comfort still,
Thy cross before to guide me.
Eigen intermezzo van I am They
Volgende vers werd overgeslagen.
Thou spredst a table in my sight;
Thine unction grace bestoweth;
And, oh, what transport of Delight
From thy pure chalice floweth!

And so through all the length of days
Thy goodness faileth never.
Good Shepherd, may I sing thy praise
Within thy house forever.